DỊCH VỤ TĂNG TƯƠNG TÁC FB
I. FACEBOOK BUFF
Buff like: 150 VNĐ/ tương tác
Buff coment: 1.500 VNĐ/ tương tác
Buff share post: 3.000 VNĐ/ tương tác
Tăng theo dõi Profile: 300 VNĐ/tương tác
Buff like Fanpage: 300 VNĐ/tương tác
Buff View video: (liên hệ NV báo giá cụ thể theo số lượng và thời lượng )
Buff mắt Live Stream: (liên hệ NV báo giá cụ thể theo số lượng)
II. FACEBOOK VIP:
(Liên hệ để nhân viên tư vấn cụ thể )
+Vip Like Clone
+Vip Like bài viết tháng
+Vip like bài viết theo số lượng
+Vip cảm xúc bài viết tháng
+Vip bình luận bài viết tháng
+Vip tăng mắt live Stream tháng
III. HỆ THỐNG SHARE LIVE STREAM:
(Chỉ nhận FB cá nhân – Fanpage có tương tác tốt, không dính spam, không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, bị cấm hoặc hạn chế live nhiều lần)
1. SHARE THƯỜNG: 3k/SHARE (share lên group thường, không có chế độ bảo hành view) Min 200 share
2. SHARE VIP: 4k/SHARE (có chế độ bảo hành tốt)
– Min: 200 Share
– Tất cả share là lên hệ thống nhóm quản lý, nhóm thuê, nhóm Vip. Thành viên lớn và có tương tác tốt nhất hiện nay.
– Thời gian chia sẻ mất 1-2 phút sau khi live, KH đặt lịch trước để đơn vị chuẩn bị, khi live thì gửi link để đơn vị nhận vào chạy.