Báo giá các dịch vụ Marketing Online

Bảng báo giá dưới đây thể hiện mức chi phí tương đối cho mỗi dịch vụ . Tùy từng sản phẩm và dịch vụ của mỗi doanh nghiệp , chúng tôi sẽ có bản báo giá chi tiết nhất cho khách hàng sau khi thảo luận trực tiếp.

Marketing online gói 1
5 triệu/tháng
Thiết kế website miễn phí
Quảng cáo Google Adword
Quảng cáo Facebook đúng đối tượng
100 Email marketing / ngày
100 SMS marketing / ngày
Phần mềm tương tác khách hàng
1 bài viết PA/ ngày
Biên tập nội dung chuẩn Seo
Hợp đồng tối thiểu 3 tháng
Marketing online gói 2
10 triệu/tháng
Thiết kế website miễn phí
Quảng cáo Google Adword
Quảng cáo Facebook đúng đối tượng
200 Email marketing / ngày
200 SMS marketing / ngày
Phần mềm tương tác khách hàng
3 bài viết PA/ ngày
Biên tập nội dung chuẩn Seo
Hợp đồng tối thiểu 3 tháng
Marketing online gói 1
15 triệu/tháng
Thiết kế website miễn phí
Quảng cáo Google Adword
Quảng cáo Facebook đúng đối tượng
400 Email marketing / ngày
400 SMS marketing / ngày
Phần mềm tương tác khách hàng
6 bài viết PA/ ngày
Biên tập nội dung chuẩn Seo
Hợp đồng tối thiểu 3 tháng